MÍ OMBRE

Đi kim theo hàng chân mi với phần đá đuôi hiệu ứng ombre. Giúp mắt có chiều sâu và ấn tượng hơn.

MÍ MỞ TRÒNG

Đi kim vào đúng hàng chân mi và kết thúc tại đuôi mắt. Tạo chiều sâu cho đôi mắt.

MÍ LINER

Đi kim vào hàng chân mi và phần đá đuôi sắc nét như make up.