Mày Melstrokes

Kỹ thuật tạo sợi với cấu trúc mềm mại, uyển chuyển như lông mày tự nhiên. Giữ nét sợi và đẹp bền sau bong.

Mày Ombre

Kỹ thuật phun hiệu ứng bút chì, tạo khuôn dáng sắc nét. Đồng thời có chuyển màu mềm mại, uyển chuyển.
 

Mày Shadow Brows

Kỹ thuật tạo sợi với cấu trúc mềm mại, uyển chuyển như lông mày tự nhiên. Giữ nét sợi và đẹp bền sau bong.
 

Mày Shadow Brows

Kỹ thuật tạo sợi với cấu trúc mềm mại, uyển chuyển như lông mày tự nhiên. Giữ nét sợi và đẹp bền sau bong.
 

Mày MicroShading

Kỹ thuật tạo sợi với cấu trúc mềm mại, uyển chuyển như lông mày tự nhiên. Giữ nét sợi và đẹp bền sau bong.